Investujte s námi do těch správných projektů

 

 

Naší strategií je investovat do zajímavých a investičně silných projektů ze světa rezidenční výstavby. Nemovitosti jsou stabilní investice, a proto budujeme silný investiční fond. Pro akvizice do majetku fondu TomHol SICAV a.s. jsou vybírány nemovitosti prémiového typu – v rámci posuzování akvizic je brán zřetel na výnosový potenciál, lokalitu a také na kvalitu projektu jako takového.

 

U každého projektu se podílíme na jeho realizaci a správě, vynaložené prostředky investorů zhodnocujeme při jejich následném prodeji. Díky zkušenostem našeho týmu jsme schopni ovlivnit celý proces realizace a dovést projekty ke zdárnému konci a dosáhnout požadovaných výsledků.

   Primární aktivity fondu:

 

·   nákup pozemků s platným územním rozhodnutím a stavebním povolením

·   rekonstrukce i stavební zásahy v rámci již existujících staveb

·   správa nemovitostního portfolia vlastněného fondem

 

   Diverzifikace fondu:

 

·   vybíráme projekty v rámci celé České republiky

·   soustředíme se jak na bytovou výstavbu, tak výstavbu rodinných domů

·   zaměřením jednotlivých projektů cílíme na všechny typy koncových klientů

Základní parametry

Název fondu

TomHol SICAV a.s.

Název podfondu

TomHol SICAV a.s., podfond TomHol Development

Typ fondu

Fond kvalifikovaných investorů

IČO

19865139

Zakladatelé

Libor Tománek, Petr Holuša, Pavel Svoreň

Obhospodařovatel a Administrátor

AMISTA investiční společnost, a.s.

Depozitář

CYRRUS, a.s.

Znalec

Kreston A&CE Consulting, s.r.o.

Auditor

BDO Audit s.r.o.

Očekávaný výnos

11 % p.a.

Doporučený investiční horizont

5 let

Oceňovací období

kvartální

Management fee

2 % p.a.

Perfomance fee

90 % z výnosu fondu většího než 11 %

Vstupní poplatek

max. 5 % z investice

Výstupní poplatek

10 % z hodnoty investice, držel-li klient akcie fondu po dobu kratší než 1 rok

5 % z hodnoty investice, držel-li klient akcie fondu po dobu delší než 1 rok a kratší než 3 roky

0 %, držel-li klient akcie fondu alepoň 3 roky

Minimální investice

1 milion Kč

Disclaimer

Toto je propagační sdělení, nejedná se o nabídku ani výzvu k upisování. Investorem se může stát pouze kvalifikovaný investor ve smyslu § 272 zákona č. 240/2013 Sb. Než provedete jakékoli konečné investiční rozhodnutí, přečtěte si, prosím, statut a sdělení klíčových informací fondu (KID), které jsou (v některých případech pouze po přihlášení do klientského vstupu) v českém jazyce k dispozici na www.amista.cz. Investice do investičních nástrojů jsou rizikové, při nepříznivých okolnostech mohou být i ztrátové. Hodnota investičních nástrojů se v čase mění a historické výsledky nejsou indikací ani zárukou výsledků budoucích. Budoucí výnos bude podléhat zdanění, které závisí na osobní situaci každého investora a které se může v budoucnu změnit. Návratnost ani výnos investované částky nejsou zaručeny. Výnos pro investora v cizí měně se může zvýšit nebo snížit v důsledku kolísání měnových kurzů. Konkrétní rizika a podrobnosti o nich, jakož i podrobnosti o právech investora lze v českém jazyce nalézt ve statutu a KID fondu, případně ve stanovách fondu, není-li fond podílovým fondem.