Představujeme náš fond TomHol SICAV a.s.

Fond TomHol SICAV a.s. je mladý a moderní. Základy portfolia ovšem sahají již do roku 2013, kdy byly položeny základní kameny prvních developerských projektů, z jejichž realizací dnes čerpáme know-how při výběru nových investičních příležitostí, které nám napomáhají společně růst a rozvíjet se.

 

Jsme ryze český investiční fond zaměřený na development v oblasti především rezidenčního bydlení a díky tomu přinášíme investorům možnost podílet se na projektech v rámci České republiky. Aktiva v realitách jsou ze své podstaty stabilní a důvěryhodná, navíc v rámci fondu na veškeré projekty z našeho portfolia dohlížíme od jejich samotného vzniku. Všechny projekty v portfoliu jsme sami budovali a staráme se o jejich další rozvoj.

 

Kromě pozice zakladatelů fondu jsme také jedním z jeho akcionářů. S investory tedy tvoříme jeden tým a společně tak budujeme dlouhodobá partnerství. Díváme se především dopředu a z tohoto úhlu pohledu vnímáme zcela nové možnosti rozvoje v tak tradičním odvětví, jakým je výstavba rodinných  a bytových domů. Důraz na souznění s okolním prostředím s přesahem do společnosti je dnes již mnohem více než jen proklamace. Do českého prostředí tak přinášíme nové a moderní pohledy, dnes již tak často viditelné v západních zemích.